De Boomgroep wil met haar bedrijfsonderdelen een bijdrage leveren aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van railgebonden voertuigen.

De Boomgroep

Sinds 2002 beweegt De Boomgroep zich ook in de spoormarkt in Europa. Zij is betrokken bij diverse bedrijven in deze dynamische sector.

Een markt waar de komende jaren explosieve groei is te verwachten gezien de Europese congestie op de weg en milieumaatregelen op het gebied van CO2.

De Boomgroep deelt graag haar kennis van de spoorsector met haar partners.

De Boomgroep bestaat uit bedrijven die zich richt op innovatie op het spoor in de volgende gebieden:

  • Logistiek
  • Verhuur/Handel
  • Onderhoud en service
  • Veiligheid
  • Onze kracht is onze mensen die het bedrijf vorm geven met passie die het verschil maakt


Kern Waarden

  • Iedere vraag verdiend een antwoord
  • In de communicatie hebben wij een haal en breng plicht
  • Fair zaken doen waarbij win/win en partnership voorop staat
  • Veiligheid

Rail Cargo

  • De Boomgroep is lid van Rail Cargo information Netherlands